22 Σεπ 2011

Το ξένο είναι πάντα πιο γλυκό

1. Στέλνει ο Δαρείος εφτά συμβούλους στο βασιληά της Μακεδονίας Αμύντα να ζητήσει "γήν και ύδωρ".


Ο Αμύντας οργανώνει πλούσιο δέιπνο για να τους υποδεχτεί, τρώνε, πίνουνε και μετά ζητάνε και γυναίκες.
Παρ' ότι δεν ταιριάζει στα Μακεδονικά έθιμα, ο Αμύντας φέρνει και γυναίκες και οι απεσταλμένοι θαμπώνονται από την ομορφιά που προκαλεί "αλγηδόνα" στα μάτια.
Δεν τα λέω εγώ, ο Ηρόδοτος τα λέει [Ιστορία 5.18]

1 οἱ ὦν Πέρσαι οἱ πεμφθέντες οὗτοι παρὰ τὸν Ἀμύντην ὡς ἀπίκοντο, αἴτεον ἐλθόντες ἐς ὄψιν τὴν Ἀμύντεω Δαρείῳ βασιλέι γῆν τε καὶ ὕδωρ. ὁ δὲ ταῦτά τε ἐδίδου καὶ σφεας ἐπὶ ξείνια καλέει, παρασκευασάμενος δὲ δεῖπνον μεγαλοπρεπὲς ἐδέκετο τοὺς Πέρσας φιλοφρόνως. 2 ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἐγένοντο, διαπίνοντες εἶπαν οἱ Πέρσαι τάδε. “ξεῖνε Μακεδών, ἡμῖν νόμος ἐστὶ τοῖσι Πέρσῃσι, ἐπεὰν δεῖπνον προτιθώμεθα μέγα, τότε καὶ τὰς παλλακὰς καὶ τὰς κουριδίας γυναῖκας ἐσάγεσθαι παρέδρους. σύ νυν, ἐπεί περ προθύμως μὲν ἐδέξαο μεγάλως δὲ ξεινίζεις, διδοῖς δὲ βασιλέι Δαρείῳ γῆν τε καὶ ὕδωρ, ἕπεο νόμῳ τῷ ἡμετέρῳ„. 3 εἶπε πρὸς ταῦτα Ἀμύντης “ὦ Πέρσαι, νόμος μὲν ἡμῖν γε ἐστὶ οὐκ οὗτος, ἀλλὰ κεχωρίσθαι ἄνδρας γυναικῶν· ἐπείτε δὲ ὑμεῖς ἐόντες δεσπόται προσχρηίζετε τούτων, παρέσται ὑμῖν καὶ ταῦτα„. εἴπας τοσαῦτα ὁ Ἀμύντης μετεπέμπετο τὰς γυναῖκας· αἳ δ᾽ ἐπείτε καλεόμεναι ἦλθον, ἐπεξῆς ἀντίαι ἵζοντο τοῖσι Πέρσῃσι. 4 ἐνθαῦτα οἱ Πέρσαι ἰδόμενοι γυναῖκας εὐμόρφους ἔλεγον πρὸς Ἀμύντην φάμενοι τὸ ποιηθὲν τοῦτο οὐδὲν εἶναι σοφόν· κρέσσον γὰρ εἶναι ἀρχῆθεν μὴ ἐλθεῖν τὰς γυναῖκας ἢ ἐλθούσας καὶ μὴ παριζομένας ἀντίας ἵζεσθαι ἀλγηδόνας σφίσι ὀφθαλμῶν. 5 ἀναγκαζόμενος δὲ ὁ Ἀμύντης ἐκέλευε παρίζειν· πειθομενέων δὲ τῶν γυναικῶν αὐτίκα οἱ Πέρσαι μαστῶν τε ἅπτοντο οἷα πλεόνως οἰνωμένοι, καί κού τις καὶ φιλέειν ἐπειρᾶτο

Το γλέντι έχει κακό τέλος, τα ξημερώματα μπαίνει ο γιος του Αμύντα με τους δικούς του και σφάζει όλους τους Πέρσες.
Ο Αμύντας, έτσι και αλλιώς υποτελής στον Δαρείο, τρέχει τώρα και δεν φτάνει.

2.Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει αρχίσει να σαρώνει την Περσία, νίκη πάνω στη νίκη και τοιμάζεται να παντρευτεί μια χήρα πανέμορφη, την Βαρσίνη από τη Δαμασκό.
Ο στρατηγός του ο Παρμενίωνας του λέει πως υπάρχουνε πιο όμορφες γυναίκες στην Περσία, ρίξε μια ματιά στις αιχμάλωτες και θα δεις.
Εχει έρθει ο καιρός να πει και ο Αλέξανδρος με τη σειρά του πως οι Περσίδες είναι "αλγηδόνες" για τα μάτια, όπως γλαφυρά εξιστορεί ο Πλούταρχος.


Και τότε και τώρα, το ξένο είναι πάντα πιο γλυκό.

Από την γραφική νήσο Αλγηδόνα
http://dimitristsokakis.blogspot.com/2011/08/blog-post_27.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου